Autorská práva

Autorská práva a ochrana osobních údajů


Upozornění o ochraně autorských práv


Tento projekt, celý jeho obsaha struktura, jako i program a scénář - náplň jednotlivých činností, vytvářející komplex tohoto profektu je chráněn autorským právem. Majitel autorských práv může vydávat licence ze svým souhlasem k reprodukci tohoto projektu. Předem je nutno vyžadovat souhlas v písemné podobě od autora těchto práv, kterým je jednatel společnosti Juhász a spol.v.o.s. Ladislav Juhász. Není tedy dovoleno bez jeho písemného souhlasu tyto webové stránky (jejich obsah, projekt,  grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy, loga jak v písemné , tak v grafické podobě ) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp. Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně zdrojového kódu, grafických prvků, obrázků, textů, grafických ploch, registrovaných značek a log, je dílem provozovatele těchto stránek a podléhá autorským právům a je tak chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění.  V případě, že máte zájem o spolupráci kontaktujte nás prosím. Základní podmínkou poskytnutí licence je  komerční užití spojené s propagací a roušířením projektu Gastrorence.cz  Žádosti budou proto posuzovány individuálně na základě konkrétního případu užití.