Průběh projektu.

 

  1. Naše návštěva proběhne během tří po sobě jdoucích dnů.
  2. V průběhu recenze obsáhneme celodenní provoz, ubytovací služby a veškeré služby které Vaše zařízení nabízí.
  3. Průběh inkognito, personál si nebude vědom naší kontrolní návštěvy.
  4. Recenze vhodná pro podniky nabízející jak restaurační, tak ubytovácí. služby, dopňkové a sportovní. Dále pak pro větší podniky, jako jsou rekreační zařízení, welnes a podniky lázeňského typu.
  5. Recenze bude zaměřena i okolní konkurenční podniky, marketing v místě a možností využití regionálních kapacit.
  6. Výhoda této kompletní recenze spočívá také v tom, že obsáhne i jiné směny personálu, které se střídají. Zahrnuje tedy i recepci, hotelový personál ale kontroly ostatních gastro-služeb.